Velkommen!

Foreningen Røjleskov Kulturhus ejer og driver Røjleskov Kulturhus, Røjleskovvej 37.

Foreningen afholder arrangementer i huset, ligesom huset kan lejes til private arrangementer.

Indmeldelse og nyhedsbrev
Husk at melde dig ind i kulturhusets forening og støt op om et samlingspunkt. Du kan desuden tilmelde dig nyhedsbrevet.

Renovering af Røjleskov Kulturhus 2023

Bestyrelsen arbejder på at finde midler til at renovere den oprindelige hovedbygning samt nedrive tilbygningen og opføre en ny tilbygning på ca. 80 m2

Vi har indtil videre indsamlet ca. 1 mio. kr. af de samlet 2 mio. kr. projektet er anslået til at koste.
Har du ideer til fonde, virksomheder eller andre, som kunne tænkes at yde et bidrag, hører vi gerne fra dig. Kontakt Marc via bestyrelsen@rojleskov.dk eller på 4089 9969.
Der sørges selvfølgelig for passende eksponering af bidragsydere.