Generalforsamling 2022

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 22/04/2022
17:00 - 22:00

Kategori


Generalforsamling 2022 med middag.

Børn:                              Disney og slik.

Dato:                              Fredag 22. april 2022 kl. 17:00

Sted:                               Røjleskov Kulturhus

Pris:                                Medlemmer: 100 kr. / Børn u/16 år : Gratis

Ansvarlig:                      Marc Melgaard, 40899969

Tilmelding:                    Her eller til Marc senest 15. april 2022 – herefter kun telefonisk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med påtegning af foreningens revisor til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. På valg er Niels Erhard Sørensen, Marc Melgaard, Frank Overvad Pedersen samt suppleant Sif Kjølby og suppleant Jakob Skovgaard – alle genopstiller
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  1. På valg er Ole Gottrup og Jens Bang (revisorer) samt Kit Bentzon (suppleant)
 9. Evt.

 

Kontingent 2022

HUSK betaling af kontingent for 2022:

Kr. 325 pr. husstand. Ved betaling inden generalforsamling er kontingentet kr. 275 pr. husstand. (man er selvfølgelig mere end velkommen til at betale fuld pris)

Middelfart Sparekasse – Reg. 0756 Kto. 3230236886

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Udgivet i .