Generalforsamling 2021

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 04/06/2021
17:00 - 21:00

Kategori


Generalforsamling 2021 med middag.

Børn: Børnemenu, Disney og slik.

Dato:                              Fredag 4. juni 2021 kl. 17:00

Sted:                               Røjleskov Kulturhus

Pris:                                Medlemmer: 95 kr. / Børn u/16 år : Gratis

Ansvarlig:                      Marc Melgaard, 40899969

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med påtegning af foreningens revisor til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. På valg er Erik Sørensen, Rita Graversen og Frank Pedersen (medlemmer) samt Sif Kjølby og Jakob Skovgaard (Suppleanter) – alle genopstiller
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  1. På valg er Ole Gottrup og Jens Bang (revisorer) samt Kit Bentzon (suppleant)
 9. Evt.

Tilmelding her eller direkte til Marc senest 1. juni 2021 – herefter kun telefonisk

COVID-19 OBS:
Der er deltagerbegrænsning på 50 personer!
Der skal fremvises negativ test / Covid-19 pas ved indgangen.

Kontingent 2021

HUSK betaling af kontingent for 2021:

Kr. 300 pr. husstand. Ved betaling inden generalforsamling er kontingentet kr. 250 pr. husstand.

Middelfart Sparekasse – Reg. 0756 Kto. 3230236886

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Udgivet i .