Generalforsamling 2020

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 21/02/2020
18:00 - 23:00

Lokation
Røjleskov Kulturhus

Kategori


 

Generalforsamling med Middag, kaffe & kage samt lotteri. (medbring gerne gevinster).

Foredrag af Katrine Tilma ”Mit år i Brasilien”

Børn: Børnemenu, Disney og slik.

Sponsorater til gevinster modtages meget gerne – kontakt Marc

Har du lyst til at bage en kage til kaffen, så kontakt Marc

Dato:                              Fredag 21. februar 2020 kl. 18:00 (Generalforsamling efter middagen ca. 19:30)

Pris:                                Medlemmer: 95 kr. / Børn u/16 år : Gratis

Ansvarlig: Marc Melgaard, 40899969

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med påtegning af foreningens revisor til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Evt.

Tilmelding her eller direkte til Marc senest 16. februar 2020 – herefter kun telefonisk.

Kontingent 2020

HUSK betaling af kontingent for 2020:

Kr. 300 pr. husstand. Ved betaling inden generalforsamling er kontingentet kr. 250 pr. husstand.

Middelfart Sparekasse – Reg. 0756 Kto. 3230236886

Bookings

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Udgivet i .